Gekraagde aardster
Collared Earthstar

Geastrum triplex