Kroontjesknotszwam
Crown-tipped coral fungus - Clavaire en chandelier
Verzweigte Becherkoralle

Artomyces pyxidatus