Grote weerschijnvlinder
Purple Emperor

Apatura iris